2023

Sewentien graad 10-seuns wat Lewenswetenskappe as vak neem, het vanaf 19 tot 21 September 2023 die Biokamp te Grootvadersbosch, buite Heidelberg bygewoon. Die kamp is deur mee. Monica Vaccaro, met ondersteuning deur Lauriane Faraut, van die Landmark Foundation gelei.

Baie goeie leiding en ondersteuning is ook vanjaar deur die “Conservancy centre”, wat deel vorm van Grootvadersboch , gebied. Mnr. Bool Smuts het ook ‘n aanbieding met betrekking tot bewaringsboerdery en die beskerming van die biodiversiteit in die landbousektor gedoen. Seuns word geleer en touwys gemaak in natuurbewaring, herwinning, uitkenning van plant- en sleutelspesies in die ekosisteem en die stel van luiperdkameras, dit alles in die bewaringsgebied van Grootvadersbosch.

Aan afloop van die kamp is die seuns geëvalueer en het elk ‘n sertifikaat vir deelname vanaf die Landmark Foundation ontvang.

Ons bedank graag Cape Nature vir die gebruik van hul kampgeriewe te Grootvadersbosch, asook mnr. Bool Smuts en me. Monica Vaccaro van Landmark Foundation vir die aanbied van die kamp.