Dit is algemeen bekend dat leerders wat die hoërskool betree se leesvaardighede in baie gevalle veel te wense oorlaat.

Oakdale bevorder die leesvaardighede van graad 8- en 9-leerders tydens Afrikaans- en Engels periodes deur gebruik te maak van die Cami Reading-program in die Khanya-rekenaarlokaal. Die program toets self die leesspoed en begripsvermoë waarteen gelees word.

Die skool beskik ook oor die program Cami Maths waarmee leerders selfstandig hul Wiskunde verbeter.

Goeie leesvaardighede is tot voordeel van elke leerder in alle vakke.

Rekenaarlokaal