Die skool beskik ook oor sy eie varkafdeling wat tot ʼn groot mate as demonstratiewe eenheid aangewend word met betrekking tot landbou-opleiding.