Die jaarlikse erkenningsgeleentheid van die Hoër Landbouskool Oakdale het op Donderdag 19 Oktober in die Burgersentrum plaasgevind. Dit was weereens ‘n spoggeleentheid waartydens leerders se gawes en talente gevier is. Leerders is vereer vir prestasies op akademiese-, sport- sowel as kultuurgebied.

Die Dux-leerder in elke graad is as volg:

 • 8: Duan Rautenbach (Gemiddeld 93.66%)
 • 9: Gustav Schutte (Gemiddeld 93.07%)
 • 10: Artho Saayman (Gemiddeld 91.06%)
 • 11: Kéan Enslin (Gemiddeld 90.63%)
 • 12: Schalk Meintjés (Gemiddeld 89.92%)

Theo Nel het die Landbouweekblad Medalje ontvang. Kurt Coetzee het met die Sportman van die Jaar toekenning weggestap.  Die Stefan Marais toekenning vir die Mees Veelsydigste prestasie het vanjaar gegaan aan Zandré Conradie. Tydens die geleentheid het verskeie leerders toekennings vanaf Agri Expo ontvang. Die Verteenwoordigende Raad van Leerders vir 2024 is ook aangekondig met  Kurt Coetzee as hoofseun en Deon Viljoen as adjunkhoofseun.

Agri Expo wenners

Landbouweekblad medalje

Stefan Marais

EREKLEURE

 • Leerders wat in gr. 10 gemiddeld 90% behaal.
 • Leerders wat in gr. 11 gemiddeld 85% behaal.
 • Leerders wat in gr. 12 gemiddeld 80% behaal.
 • ‘n Leerder wat onder die eerste 10 geplaas word in die senior sertifikaat-eksamen van die Wes-Kaap.
 • Enige oudleerder wat gr. 12 aan die skool verwerf het, en ‘n doktorsgraad aan ‘n erkende universiteit verwerf het

VOLKLEURE

 • Graad 8 en 9: Gemiddelde 90% en meer in eksamens en toetse tydens dieselfde akademiese jaar behaal.
 • Graad 10: Gemiddelde van 85% en meer in eksamens en toetse tydens dieselfde akademiese jaar behaal.
 • Graad 11: Gemiddelde van 80% en meer in eksamens en toetse tydens dieselfde akademiese jaar behaal.
 • Graad 12: Gemiddelde van 75% en meer in eksamens en toetse tydens dieselfde akademiese jaar behaal.

HALFKLEURE

 • Graad 8 en 9: Gemiddelde van 85% en meer in eksamens en toetse tydens dieselfde akademiese jaar behaal.
 • Graad 10: Gemiddelde van 80% en meer in eksamens en toetse tydens dieselfde akademiese jaar behaal.
 • Graad 11: Gemiddelde van 75% en meer in eksamens en toetse tydens dieselfde akademiese jaar behaal.
 • Graad 12: Gemiddelde van 70% en meer in eksamens en toetse tydens dieselfde akademiese jaar behaal.

EERVOLLE VERMELDING

 • Graad 8 en 9: Gemiddelde van 80% en meer in eksamens en toetse tydens dieselfde akademiese jaar behaal.
 • Graad 10: Gemiddelde van 75% en meer in eksamens en toetse tydens dieselfde akademiese jaar behaal.
 • Graad 11: Gemiddelde van 70% en meer in eksamens en toetse tydens dieselfde akademiese jaar behaal.
 • Graad 12: Gemiddelde van 65% en meer in eksamens en toetse tydens dieselfde akademiese jaar behaal.

VAKPRESTASIES

GRAAD 8

Vakprestasies: Diploma: Almal vanaf 85% behalwe tale is 80%
Boekprys: Beste prestasie per vak

Klasprestasies: Diploma: Almal vanaf 75%
Beker: Kandidaat met hoogste gemiddelde punt

GRAAD 9

Vakprestasies: Diploma: Almal vanaf 85% behalwe tale is 80%
Boekprys: Beste prestasie per vak

Klasprestasies: Diploma: Almal vanaf 75%
Beker: Kandidaat met hoogste gemiddelde punt

GRAAD 10

Vakprestasie: Diploma: Almal vanaf 75% behalwe Wisk. Geletterdheid en Lewensoriëntering (top 3 in elke vak)
Boekprys: Beste prestasie per vak

Klasprestasie: Om te kwalifiseer vir klasposisie moet n kandidaat in die Junie eksamen ten minste die volledige
assesseringstake en eksamen in Afrikaans aflê tesame met vyf (5) ander vakke.

Diploma: Almal vanaf 70%
Beker: Kandidaat met hoogste gemiddelde punt

GRAAD 11

Vakprestasie: Diploma: Almal vanaf 70% behalwe Wiskunde Geletterdheid en Lewensoriëntering (top 3 in hierdie
twee vakke)
Boekprys: Beste prestasie vir vak

Klasprestasie: Om te kwalifiseer vir klasposisie moet n kandidaat in die Junie-eksamen ten minste die volledige
assesseringstake en eksamen in Afrikaans aflê tesame met vyf (5) ander vakke.

Diploma: Almal vanaf 65%
Beker: Kandidaat met hoogste gemiddelde punt

GRAAD 12

Vakprestasie: Diploma: Almal vanaf 65%, behalwe Wiskundige Geletterdheid en Lewensoriëntering (top 3 in
hierdie twee vakke)
Boekprys: Beste prestasie per vak

Klasprestasie: Om te kwalifiseer vir klasposisie moet n kandidaat in die Junie-eksamen ten minste die volledige
assesseringstake en eksamen in Afrikaans aflê tesame met vyf (5) ander vakke.

Diploma: Almal vanaf 60%
Beker: Kandidaat met hoogste gemiddelde punt