Akademie is ’n prioriteit op Oakdale. Vanweë die aard van die vakke in Natuurwetenskap, Wiskunde en Landbou moet leerders akademies sterk, asook positief ingestel wees.

 • Oakdale beskik oor uiters goedopgeleide, entoesiastiese onderrigpersoneel wat kundiges is op hul onderskeie vakgebiede.
 • Leerders kan staat maak op klein klasgroepe en individuele aandag.
 • Op Oakdale is jy nie ’n nommer nie, maar ’n leerder met potensiaal en unieke omstandighede soos deur personeel in ag geneem.
 • Moderne onderrigfasiliteite en hulpbronne dra by tot die gebruik van die rekenaar, dataprojektors en elektroniese witborde in ongeveer alle onderriglokale.

DUX-LEERDER

Die toekenning word gemaak aan enige leerder van die skool wat die hoogste gemiddelde persentasie behaal in die Junie- en Septembereksamen van sy gr. 12-jaar met ‘n minimum van 75%. Leerder moet uit die matrikulasievrystellingsgroep kom. Vir gr. 10, 11 en 12 sal die beste 6 vakke in berekening gebring word.

null

Graad 10

Stefan Marais

Junior Dux-leerder 2017
null

Graad 12

Koos Botha

Senior Dux-leerder 2017

EREKLEURE

 • Leerders wat in gr. 10 gemiddeld 90% behaal.
 • Leerders wat in gr. 11 gemiddeld 85% behaal.
 • Leerders wat in gr. 12 gemiddeld 80% behaal.
 • ‘n Leerder wat onder die eerste 10 geplaas word in die senior sertifikaat-eksamen van die Wes-Kaap.
 • Enige oudleerder wat gr. 12 aan die skool verwerf het, en ‘n doktorsgraad aan ‘n erkende universiteit verwerf het

VOLKLEURE

 • Graad 8 en 9: Gemiddelde 90% en meer in eksamens en toetse tydens dieselfde akademiese jaar behaal.
 • Graad 10: Gemiddelde van 85% en meer in eksamens en toetse tydens dieselfde akademiese jaar behaal.
 • Graad 11: Gemiddelde van 80% en meer in eksamens en toetse tydens dieselfde akademiese jaar behaal.
 • Graad 12: Gemiddelde van 75% en meer in eksamens en toetse tydens dieselfde akademiese jaar behaal.

HALFKLEURE

 • Graad 8 en 9: Gemiddelde van 85% en meer in eksamens en toetse tydens dieselfde akademiese jaar behaal.
 • Graad 10: Gemiddelde van 80% en meer in eksamens en toetse tydens dieselfde akademiese jaar behaal.
 • Graad 11: Gemiddelde van 75% en meer in eksamens en toetse tydens dieselfde akademiese jaar behaal.
 • Graad 12: Gemiddelde van 70% en meer in eksamens en toetse tydens dieselfde akademiese jaar behaal.

EERVOLLE VERMELDING

 • Graad 8 en 9: Gemiddelde van 80% en meer in eksamens en toetse tydens dieselfde akademiese jaar behaal.
 • Graad 10: Gemiddelde van 75% en meer in eksamens en toetse tydens dieselfde akademiese jaar behaal.
 • Graad 11: Gemiddelde van 70% en meer in eksamens en toetse tydens dieselfde akademiese jaar behaal.
 • Graad 12: Gemiddelde van 65% en meer in eksamens en toetse tydens dieselfde akademiese jaar behaal.

VAKPRESTASIES

GRAAD 8

Vakprestasies: Diploma: Almal vanaf 85% behalwe tale is 80%
Boekprys: Beste prestasie per vak

Klasprestasies: Diploma: Almal vanaf 75%
Beker: Kandidaat met hoogste gemiddelde punt

GRAAD 9

Vakprestasies: Diploma: Almal vanaf 85% behalwe tale is 80%
Boekprys: Beste prestasie per vak

Klasprestasies: Diploma: Almal vanaf 75%
Beker: Kandidaat met hoogste gemiddelde punt

GRAAD 10

Vakprestasie: Diploma: Almal vanaf 75% behalwe Wisk. Geletterdheid en Lewensoriëntering (top 3 in elke vak)
Boekprys: Beste prestasie per vak

Klasprestasie: Om te kwalifiseer vir klasposisie moet n kandidaat in die Junie eksamen ten minste die volledige
assesseringstake en eksamen in Afrikaans aflê tesame met vyf (5) ander vakke.

Diploma: Almal vanaf 70%
Beker: Kandidaat met hoogste gemiddelde punt

GRAAD 11

Vakprestasie: Diploma: Almal vanaf 70% behalwe Wiskunde Geletterdheid en Lewensoriëntering (top 3 in hierdie
twee vakke)
Boekprys: Beste prestasie vir vak

Klasprestasie: Om te kwalifiseer vir klasposisie moet n kandidaat in die Junie-eksamen ten minste die volledige
assesseringstake en eksamen in Afrikaans aflê tesame met vyf (5) ander vakke.

Diploma: Almal vanaf 65%
Beker: Kandidaat met hoogste gemiddelde punt

GRAAD 12

Vakprestasie: Diploma: Almal vanaf 65%, behalwe Wiskundige Geletterdheid en Lewensoriëntering (top 3 in
hierdie twee vakke)
Boekprys: Beste prestasie per vak

Klasprestasie: Om te kwalifiseer vir klasposisie moet n kandidaat in die Junie-eksamen ten minste die volledige
assesseringstake en eksamen in Afrikaans aflê tesame met vyf (5) ander vakke.

Diploma: Almal vanaf 60%
Beker: Kandidaat met hoogste gemiddelde punt