Die Oakdale-hulpsentrum bied na-uurse onderrigleiding in Wiskunde en Fisiese Wetenskap en lewer ʼn waardevolle bydrae tot die akademiese ondersteuning van die Oakdalers. Leerders word die geleentheid gebied om, afgesien van ʼn besige sportprogram, tyd in te ruim om ekstra onderrig in beide vakke te ontvang.

Ekstra Wiskunde- en Fisiese Wetenskapklasse word Maandag- tot Donderdagmiddae en -aande in groepsverband op Oakdale aangebied. Daar is een les per week.

Hierdie klasse word aangebied vir leerders wat werklik met Wiskunde en/of Fisiese Wetenskap sukkel en/of graag hul punte wil verbeter.

Die hulpsentrum word deur mev. Loura Klinck bestuur. Kontak mev. Klinck by 082 636 9682 na 20:00 saans of stuur ʼn e-pos aan haar na loura.klinck@gmail.com indien u belangstel en om u kind in te skryf of meer inligting verlang.