Die onderskeie landbou-afdelings word deur drie bestuurders en landboupersoneel bedryf. Baie sterk klem word gelê op effektiewe en ekonomiese bestuur. Landbouopleiding vind plaas in al hierdie bedryfsvertakkinge.

GROENTE EN VRUGTE

null

084 586 1669

Malan Du Plessis

Bestuurder

SUIWEL

null

082 816 7899

Hennie Uys

Bestuurder
null

Frans van Reenen

Voorman
null

Suiwelpersoneel

LANDERYE, SKAPE EN VLEISBEESTE

null

Paul Pienaar

Bestuurder
null

Buiteplaaspersoneel