Die onderskeie landbou-afdelings word deur drie bestuurders en landboupersoneel bedryf. Baie sterk klem word gelê op effektiewe en ekonomiese bestuur. Landbouopleiding vind plaas in al hierdie bedryfsvertakkinge.

GROENTE EN VRUGTE

null

084 586 1669

Malan Du Plessis

Bestuurder

SUIWEL

null

082 816 7899

Hennie Uys

Bestuurder
null

Frans van Reenen

Voorman
null

Attie Benjamin

null

Jan Claassen

null

Johannes Olkers

null

Hendrik Meiring

null

Dawid Oktober

Teswill Stephanus

LANDERYE, SKAPE EN VLEISBEESTE

null

082 951 5844

Christiaan Cronjé

Bestuurder
null

Attie Albertyn

null

Marius Albertyn

null

Jan Louw

null

Jonathan Johnson