Die Hoër Landbouskool Oakdale was oor jare heen in die bevoorregte posisie om oor ouers te beskik wat met kundigheid en passie op die Beheerliggaam kon dien. Waardevolle bydraes word gelewer tot die bestuur van die skool en sy leerders.

Die Beheerliggaam stel hom ten doel om personeel, leerders en ouers te dien ter ondersteuning van bestuur en die daarstelling van unieke onderrig- en vormingsgeleenthede tot voordeel van elke ingeskrewe leerder van die skool.

Die Beheerliggaam sien tans só daar uit:

null

Mnr. Jac Saayman

Voorsitter
null

Mnr. Frikkie Erasmus

Ondervoorsitter & Tesourier
null

Mnr. Pieter Wessels

Onderhoof en Sekretaris
null

Mnr. Willem du Buisson

Skoolhoof
null

Mnr. Johan de Villiers

Infrastruktuur
null

Mnr. Gerhard Holtzhausen

Opvoeder
null

Mnr Malan Jonck

Lid sonder Portefeulje
null

Mnr. Marinus vd Merwe

Informele Onderwys
null

Dr. Gideon van Tonder

Menslike Hulpbronne
null

Mnr. Adriaan Jansen

Nie-KS Personeellid
null

Me. Marietjie Nieman

(Gekoöpteer - Finansies)