Die Hoër Landbouskool Oakdale was oor jare heen in die bevoorregte posisie om oor ouers te beskik wat met kundigheid en passie op die Beheerliggaam kon dien. Waardevolle bydraes word gelewer tot die bestuur van die skool en sy leerders.

Die Beheerliggaam stel hom ten doel om personeel, leerders en ouers te dien ter ondersteuning van bestuur en die daarstelling van unieke onderrig- en vormingsgeleenthede tot voordeel van elke ingeskrewe leerder van die skool.

Die Beheerliggaam sien tans só daar uit:

null

Mnr. Jac Saayman

Voorsitter

Portefeulje: Landbou

null

Mnr. Frikkie Erasmus

Ondervoorsitter & Tesourier

Portefeulje: Finansies

null

Mnr. Johan de Villiers

Portefeulje: Infrastruktuur

null

Me. Fienie Barnard

Portefeulje: Koshuis

null

Mnr. Hannes Terblanche

Portefeulje: Informele Onderwys

null

Dr. Gideon van Tonder

Portefeulje: Menslike Hulpbronne

null

Mnr. Callie Wannenburg

Portefeulje: Informeel – en Menslike Hulpbronne

null

Mnr. Willem du Buisson

Skoolhoof
null

Mnr. Gerrit Liebenberg

Opvoeder
null

Mnr. Bennie Aucamp

Sekretaris & Opvoeder
null

Mnr. Adriaan Jansen

Nie-KS Personeellid