Die Hoër Landbouskool Oakdale was oor jare heen in die bevoorregte posisie om oor ouers te beskik wat met kundigheid en passie op die Beheerliggaam kon dien. Waardevolle bydraes word gelewer tot die bestuur van die skool en sy leerders.

Die Beheerliggaam stel hom ten doel om personeel, leerders en ouers te dien ter ondersteuning van bestuur en die daarstelling van unieke onderrig- en vormingsgeleenthede tot voordeel van elke ingeskrewe leerder van die skool.

Die Beheerliggaam sien tans só daar uit:

null

Malan Jonck

Voorsitter
null

Terblanche du Plessis

Ondervoorsitter en Finansies
null

Johan de Villiers

Informele Onderwys
null

Dirk du Toit

Menslike Hulpbronne
null

Surine Blignaut

Menslike Hulpbronne
null

Magda Jackson

Koshuis
null

Jac Saayman

Landbou
null

Abe Kees

Nie KS-Personeel
null

Gerhard Holtzhausen

KS-Personeel
null

Willem du Buisson

Skoolhoof
null

Pieter Wessels

Onderhoof en Sekretaris