REËLS MET BETREKKING TOT VOORKOMS EN KLEREDRAG

Daar word van leerders verwag om geklee te wees in die amptelike skooluniform soos van toepassing tydens onderrig, sport en funksies. Geen byvoeging tot die skooluniform wat nie deel is van die voorgeskrewe drag (bv. musse en serpe) is toelaatbaar nie.

Geen armbande of juweliersware (uitgesonder polshorlosies en Medic Alert-bande) mag saam met skooldrag gedra word nie. Slegs die voorgeskrewe bruin Bronx skoolskoene met ‘n 15 mm dik sool mag gedra word. Skoenveters moet na behore ingeryg en styf getrek wees.

Alle leerders moet ‘n bruin lyfband dra saam met die grys- of kakiebroek wat van lyfbandlussies voorsien is .

Voor en na wedstryde moet leerders in no.1-wintersdrag geklee wees of soos deur die onderwyser gereël. Elke leerder se klere moet duidelik gemerk wees. Geen juweliersware of oormatige lapelwapens mag saam met sportdrag gedra word nie.

SKOOLDRAG

KAKIEDRAG

Kort of lang kakiebroek, kakiehemp, skooltrui (langmou of “pullover”) of warm donkerblou baadjie (windjakkers), bruin Bronx skoene met veters en kakie sokkies. Lang kouse word saam met kortbroeke gedra. (sien foto)

NO.1-SOMERSDRAG

Wit hemp met wapen op sak en oopslaan kraag, grysbroek, grys kouse, bruin Bronx skoene met veters, skooltrui of “pullover” as nodig.

NO.1-WINTERSDRAG

Kleurbaadjie, wit dashemp, skooldas, grysbroek (langbroek), grys kouse, bruin Bronx skoene met veters, skooltrui indien nodig. (sien foto)

HARE

Hare moet te alle tye netjies versorg en gesny wees.
Hare mag nie aan die kraag of ore raak nie.
Geen haarlae (steps) of haarkleuring word toegelaat nie.
Die kuif mag nie laer as die middel van die voorkop wees nie.
Geen stileringsmiddels mag aangewend word nie.
Geen vreemde of uitheemse haarstyle is toelaatbaar nie.
Bakkebaarde (side whiskers) mag nie laer as die middel van die oor strek nie.
Hare mag nie korter as ‘n no.3-kammetjie gesny word nie.

SPORTDRAG

L.O.

Oakdale-atletiekfrokkie en –broekie

SWEM

Erkende swemdrag (deurtrekkers of iets soortgelyks word nie toegelaat nie.)

ATLETIEK

Oakdale-atletiekfrokkie, -broekie, -gholfhemp en -sweetpak.

KRIEKET

Juniors:    Wit kortbroek, rugbykouse, Oakdale-gholfhemp, krieketskoene of oorwegend wit tekkies.
Seniors:    Wit langbroek, wit tenniskouse, Oakdale gholfhemp, krieketskoene of oorwegend wit tekkies.

GHOLF

Donkerblou langbroek, bypassende kouse, Oakdale-gholfhemp, gholfskoene of gepaste sportskoene.

MUURBAL

Oakdale-gholfhemp, blou sportbroek, wit kouse en oorwegend wit sportskoene (wat nie merke maak op baan).

RUGBY

Eerstespan:      Truie en broekies soos deur skool verskaf, Oakdale rugbykouse.
Ander spanne: Oakdale-rugbytrui, -rugbykouse, rugbystewels en wit rugbybroek.

TENNIS

Blou Oakdalebroekie, tenniskouse, Oakdale-pet, -gholfhemp, tennisskoene of oorwegend wit tekkies.

TOUTREK

560 kg-span:    Trui soos deur skool verskaf, swart oefenbroek met rooi Oakdale-rugbykouse
Ander spanne: Oakdale-rugbytrui en swart broek met rooi Oakdale-rugbykouse.

Dit is steeds die plig van die ouer om toe te sien dat leerders netjies en korrek geklee is.

Leerders moet elke dag skoon en netjies geskeer wees.

FIETSRY

Fietshemp

Fietsry-bib