Landbouskole-uitruilprogram (Frankryk)

Ons is baie opgewonde oor ‘n nuwe uitruilprogram tussen Oakdale en ‘n landbouskool in Frankryk. Ons ontvang ons eerste groep student en personeel van Fonlabour Landbouskool in Albi, Frankryk die 8ste April 2024. Die groep van 6 studente gaan in drie landbouafdelings, nl Skaap en wol, Graan en Suiwelafdelings, blootstelling kry en hul vereiste praktiese modules voltooi. Ons besoek hul skool met 6 van ons studente later die jaar in September. Ons glo hierdie gaan vir beide skole baie waardevol wees in die opleiding en vestiging van goeie geleenthede vir seuns.

LANDBOUKURSUSSE

Die Oakdale-leerders word aan verskeie kursusse blootgestel, addisioneel tot normale onderrig en opleiding. Alle kursusse word deur privaat instansies aangebied wat as vennote in die daarstelling van effektiewe opleiding optree.

Die volgende kursusse is gedurende 2023 aangebied:

2023

Lewensvaardigheidheid- en Landboubekendstellingskursusse (Mnr. G. Holtzhausen)

Die damespersoneel het boeliegedrag, sosiale media, etiket en die vernuf om knope aan te werk, met die seuns behandel.

Die gimnasiumpersoneel het basiese noodhulpvaardighede gedemonstreer.

Op die buiteplaas is lekker gelag toe die jong bulletjies ingebreek is en vir sekere Turke was dit die eerste keer dat hy trekker gery het. Skaap is gewerk en Kanola-ontleding is gedoen. Dankie aan mnr. Paul Pienaar en die buiteplaaspersoneel wat die leerders hiermee gehelp het.

By die melkstal is verse gespuit, kalwers se horings is gebrand en die algemene dagtake van ‘n melkery is aan die leerders deur verduideliking, asook deur van die take prakties te doen bekendgestel. Leerders verstaan nou dat die melk wat hulle daagliks in die eetsaal kry nie sommer net die druk van ‘n knoppie is nie, maar dat daar baie tyd en arbeid ingesit word om ‘n goeie produk op die tafel te sit. Baie dankie aan mnr. Hennie Uys en die melkstalpersoneel wat die leerders hier meer touwys gemaak het.

Motorveiligheid in terme van hoe om ‘n voertuig se band te ruil, was ook ‘n nuwe vaardigheid wat van die leerders aangeleer het.

Ons glo dat die graad 8-leerders waardevolle kennis opgedoen het waarby hulle baie baat sal vind.

2022

 • Lewensvaardigheidskursus
 • Motorveiligheid: hoe om bande van voertuie en sleepwaentjies om te ruil.
 • Hoe om ‘n elektriese kragprop te vervang.
 • Die damespersoneel het tafeletiket, netheid en kleredrag aangespreek.
 • Mnr. Holtzhausen het persoonlike higiëne aangespreek.
 • Die gimnasiumpersoneel het basiese noodhulpvaardighede gedemonstreer.
 • Mnr. Dixon het bietjie avontuur ingebring deur die maak van ‘n kettie en wip en die vaardighede kon hulle prakties in Donkerbos gaan toepas.
 • Onderleiding van die koshuis-kombuispersoneel het hulle afgevaardigde leerders leer deeg maak en het die seun die aand met hulle eie deeg stokbrood gemaak.
 • Baie dankie aan mnr. Henk Louwrens van Riversdal Toyota wat sy kennis rakende motor-veiligheid met die seuns gedeel het.

Ons glo dat ons leerders waardevolle kennis opgedoen het waarby hul baie sal baat.

2023

Jagkursus (Mnr. J. Van Niekerk)

Dit was ‘n baie suksesvolle kursus. Veertien seuns het ook die geleentheid gekry om aan ‘n springbokjag deel te neem. Ons bedank graag die aanbieder, mnr. Nico De Jager en borg, mnr. Willie Augustyn van Quenets vir hul bydrae. ‘n Spesiale dank aan mnr. Owen Poultney vir die beskikbaar stel van sy plaas.

2022

Jagkursus
Die kursus word jaarliks vir die graad 9-leerders aangebied en het vanaf 26 – 30 September gestrek. Mnr. Nico de Jager was die aanbieder. Maandag is gewy aan teorie, waartydens aandag aan alle fasette van jag behandel is. Dinsdag het die leerders almal met .22-gewere geskiet. Elke seun kon 30 oefenskote skiet. Woensdag het die leerders wat gaan jag hul eksamen afgelê. Die 13 leerders, wat nog nooit ‘n bok geskiet het nie, asook leerders wat moontlik nooit die geleentheid gaan hê om ‘n bok te skiet nie, het toe na Willowmore vertrek, waar daar op die plaas van mnr. Owen Poultny gejag is. Twaalf van die seuns het hul bokke geskiet.

Ons bedank graag die volgende persone:
Mnr. Nico de Jager vir die aanbieding en reëlings rondom die jagkursus.
Mnr. Willie Augustyn van Quenet’s Hunting & Fishing te Worcester.
Mnr. Owen Poultny vir die beskikbaarstelling van al sy geriewe op die plaas.
Mnre. Wilhelm Zietsman, André Wentzel, Wouter Marais, George Butler en Lee Butler vir hul bereidwilligheid om die leerders te help om hul eerste bok plat te trek.
Al die leerders het die kursus suksesvol afgelê en sal dus ‘n diploma ontvang.

2023

Agri-Weskaap (Mnr. B. Aucamp)

Vanjaar is die Agri-Weskaap vergaderingsprosedure-kursus aan 43 graad 10-Landbou-wetenskappe-leerders gedurende Februarie aangebied. Die leerders het meer oor die samestelling en werksaamhede van Agri-Weskaap en georganiseerde landbou geleer en waarom dit vir produsente belangrik is om deel van die struktuur te vorm.

Graag bedank ons mnr. Louis Wessels van Agri-Weskaap vir die interessante aanbieding van die kursus.

Biologiekamp (Mnr. P. Marais)

Sewentien graad 10-seuns wat Lewenswetenskappe as vak neem, het vanaf 19 tot 21 September 2023 die Biokamp te Grootvadersbosch, buite Heidelberg bygewoon. Die kamp is deur mee. Monica Vaccaro, met ondersteuning deur Lauriane Faraut, van die Landmark Foundation gelei.

Baie goeie leiding en ondersteuning is ook vanjaar deur die “Conservancy centre”, wat deel vorm van Grootvadersboch , gebied. Mnr. Bool Smuts het ook ‘n aanbieding met betrekking tot bewaringsboerdery en die beskerming van die biodiversiteit in die landbousektor gedoen. Seuns word geleer en touwys gemaak in natuurbewaring, herwinning, uitkenning van plant- en sleutelspesies in die ekosisteem en die stel van luiperdkameras, dit alles in die bewaringsgebied van Grootvadersbosch.

Aan afloop van die kamp is die seuns geëvalueer en het elk ‘n sertifikaat vir deelname vanaf die Landmark Foundation ontvang.

Ons bedank graag Cape Nature vir die gebruik van hul kampgeriewe te Grootvadersbosch, asook mnr. Bool Smuts en me. Monica Vaccaro van Landmark Foundation vir die aanbied van die kamp.

Vleisbeeskursus (Mnr. F. Fourie)

Ses-en-dertig leerders het die kursus bygewoon, waaronder vleisbeesbestuur, -voeding, siektes tot en met die slag en gradering van vleis, behandel is. Graag bedank ons mnre. Philip Terblanche (Saasveld), Nico Klinck (Voermol), dr. Albert van Zyl (veearts Heidelberg), Thinus Viljoen (LNR en Elsenburg toetsstasie), John-Charles Swart (Hessequa Abattoir & JC Slaghuis), AJ van Wyk (Vetkragga boerdery & Kweekkraal gasteplaas).  ‘n Groot dank aan mnr. Pieter van Wyk vir die beskikbaarstelling van Kweekkraal se netjiese konferensiegeriewe, asook die kraalfasiliteite en beeste van die plaas Vetterivier.

2022

Agri-Weskaap
Vanjaar is die Agri-Weskaap vergaderingsprosedures-kursus aan Oakdale se graad 10-Landbouwetenskappe-leerders aangebied. Hierdie kursus het in Februarie vanjaar plaasgevind en 40 leerders het dit bygewoon. Die leerders het meer geleer oor die samestelling en werksaamhede van Agri-Weskaap en georganiseerde landbou en presies waarom dit belangrik is vir produsente om deel te vorm van die struktuur.

Graag bedank ons mnr. Louis Wessels van Agri-Weskaap vir die interessante manier waarop hy die kursus vir die seuns aangebied het.

Vleisbeeskursus
Die Oakdale-Vleisbeeskursus vir graad 10-LBP-leerders, het vanjaar vanaf 27 – 29 September plaasgevind. Vier-en-dertig leerders het die kursus bygewoon. Die kursus is vanjaar op drie verskillende plekke aangebied.

Op 25 September 2022 is die teorie-lesings by die netjiese konferensiegeriewe op die plaas, Kweekkraal, van mnr. Pieter van Wyk, aangebied. Die middag se praktiese sessies is in die fantastiese kraalfasiliteite van die plaas Vetterivier, ook van mnr. Van Wyk, aangebied. Op 26 September 2022, is die teorie-lesings by die Hoër Landbouskool Oakdale voortgesit.

Die eerste dag van die kursus is hoofsaaklik op toepaslike praktiese hantering en versorging van vleisbeeste en die seleksies van `n vleisbeeskudde gebaseer, met betrekking tot die funksionele doeltreffendheid. Die Landbou Navorsingsraad het ook ‘n treffende illustrasie met betrekking tot die skandering van beeste, met behulp van moderne skandeerders, gelewer.

Die res van die kursus is gewy aan teoretiese aanbiedings, gebaseer op die ras-groepering, voeding, gradering, siektebeheer en bemarking van vleisbeeste. Op 27 September het die leerders ‘n teoretiese eksamen afgelê, wat die inhoud van die kursus effektief getoets het. Die kursus is deur goed gekwalifiseerde persone met baie kundigheid op die gebied van vleisbeesboerdery, aangebied.

Die volgende aanbieders was betrokke:
Bemarking van vleisbeeste: Mnr. A.J. van Wyk (Beesboer – Riversdal)
Bevordering en groepering van rasse: Mnr. Phillip Terblanche (Boer – Groot Brakrivier)
Seleksie en skandering van vleisbeeste: Mnr. Thinus Viljoen (LNR – Elsenburg)
Voeding van vleisbeeste: Mnr. Nico Klinck (Voermol)
Gradering van vleis: Mnr. Anton Swart (JC Slagtery en RPO)
Hantering van vleisbeeste en siektebeheer: Dr. Albert v Zyl, bekende veearts van Heidelberg.

Ons opregte dank aan elk van bogenoemde aanbieders.

Ons bedank ook graag vir mnre. A.J. en Pieter van Wyk asook me. Sandra van Wyk vir die beskikbaarstelling van hulle fasiliteite en die voorsiening van etes en versnaperinge op dag een van die kursus.

Finansiële Bestuurskursus
Standard Bank, en spesifiek hul landbou-afdeling, het ‘n unieke produk vir Oakdale ontwikkel. Die eerste kursus is vanjaar aangebied tussen 27 en 30 September vir die graad 10-Rekeningkundegroep.

Die kursus is ontwikkel deur mnr. Regardt Strauss van Standard Bank en hy het dit ook self aangebied. Die verskillende modules van die kursus sluit in: landboufinansiering en krediet, ontleding en interpretasie van besigheidsrisiko’s in landbou, interpretasie van finansiële risiko’s in landbou, kontantvloei en die begroting vir kontant en gelykbreek-analise. Die kursus is afgesluit met ‘n praktiese gevallestudie. Die Oakdale-bulle het dit baie leersaam gevind en daar word uitgesien na die opvolg van hierdie kursus aan die begin van 2023.

2023

Wolskool (Mnr. G. Liebenberg)

Die jaarlikse wolklasseringskursus gedurende Februarie en September is deur 28 graad 11- leerders bygewoon. Groot dank aan mnre. Robert Scott en Werner Olivier van BKB vir die aanbieding van die kursus. Graag bedank ons ook vir BKB vir jarelange betrokkenheid by die skool.

Suiwelskool (Mnr. B. Aucamp)

Dertien graad 11-Landboubestuurspraktyke-leerders is vanjaar as suiwelboere opgelei. Die opleiding het oor twee sessies gestrek. Gedurende Februarie het mnr. Smiley Cronjé van Eco Lab die kursus georganiseer. Suiwelspesialiste het die seuns in die grootmaak van kalwers, melkbees-voeding, -teling en algemene bestuur opgelei. Verder is daar aanvullende lesse aangebied.

Gedurende September het mnr. Robert Bosch (CRV XSEED) die KI-kursus in George aangebied. Moeite is gedoen om vir die leerders genoegsame oefening in die KI-proses by melkbeeste te bied.

Graag bedank ons mnr. Smiley Cronjé vir sy entoesiasme en die koördinering van die kursus, asook mnr. Robert Bosch vir die moeite met ons seuns. Aanbieders wat ook betrokke was, is mnre. Pieter Steenkamp (boer), Willie Cronjé (Agribisi), Dawid van der Rijst (Lactalis), Christiaan Swart (Microbasics) en Hanno Pretorius (Hanno Pretorius Velddienste, Delaval).

Groentekursus (Mnr. JB Naudé)

Die graad 11-Landboubestuurspraktyk leerders was bevoorreg om vanjaar weer deel van die groentekursus te kon wees. Die kursus word in presisieboerdery en saadproduksie verdeel.

Die presisieboerdery-kursus is deur mnre. Luks Odendal van Technifarm en Wynand Bronn van Constantia kunsmis op die plaas van mnr. Dirkie van As aangebied. Dit was ‘n waardevolle sessie waar seuns geleer het wat presisieboerdery behels, hoe om dit toe te pas en hoe die data wat ingesamel word deur boere benut word. Technifarm is ook verantwoordelik vir presisieboerdey op Oakdale Buiteplaas en seuns was ingelig oor wat alles daar gedoen word.

Ons het ‘n besoek aan Klein Karoo Saadproduksie se plaas, Besemkop buite Carlitzdorp, afgelê waar mnr. Nico Minnie sy kennis rondom saadproduksie met die seuns gedeel het. Daar kon die seuns sien hoe intense proewe en saadvermeerdering deur hulle gedoen word. Seuns is ook die geleentheid gebied om ‘n kommersiële wortel- en uieboer se lande te besoek.

Landbou Werkgewers Organisasie (LWO)

Vanjaar is die LWO-kursus weereens op Oakdale vir die graad 11-Landbouwetenskappe- leerders aangebied. Hierdie kursus het in Julie vanjaar plaasgevind en 37 leerders het dit bygewoon. Die seuns het geleer van arbeidswetgewing en die gebruik van dissiplinêre prosedures op plase. Die aanbieder het die lesings vir die leerders interessant gemaak deur hedendaagse voorbeelde van aktuele sake ter verduideliking te gebruik. Graag bedank ons mnr. Meyer Louw van die LWO vir die aanbieding van die kursus.

Finansiële Bestuurskursus (Mnr. P. Wessels)

Standard Bank, en spesifiek hul landbou-afdeling, het ‘n unieke produk vir Oakdale ontwikkel. Gedurende die eerste kwartaal is die kursus vir die graad 11’s en vanaf 20 tot 22 September is ‘n aangepaste kursus vir die graad 10-Rekeningkunde-groep aangebied.

Die kursus is ontwikkel deur mnr. Regardt Strauss van Standard Bank en hy het dit ook self aangebied. Die verskillende modules van die kursus sluit in: Landboufinansiering en krediet, ontleding en interpretasie van besigheidsrisiko’s in landbou, interpretasie van finansiële risiko’s in landbou, kontantvloei en die begroting vir kontant en gelykbreek-analise. Die kursus is afgesluit met ‘n praktiese gevallestudie. Die Oakdale-bulle het dit baie leersaam gevind en daar word uitgesien na nuwe ontwikkelings in hierdie kursus in 2024.

2022

Graad 11
Landbou Werkgewers Organisasie (LWO)
Vanjaar is die LWO-kursus op Oakdale vir die graad 11-Landbouwetenskappe leerders aangebied. Hierdie kursus het in Julie vanjaar plaasgevind en 38 leerders het dit bygewoon. Die seuns het geleer van arbeidswetgewing en die gebruik van dissiplinêre prosedures op plase. Die aanbieder het die lesings vir die leerders interessant gemaak deur voorbeelde van aktuele sake ter verduideliking te gebruik.

Graag bedank ons mnr. Abrie Bronkhorst van die LWO vir die kursus wat hy vir die seuns aangebied het.

Wolskool
Die jaarlikse wolskool is vanaf 8 tot 11 Februarie en 26 tot 29 September 2022 aangebied. Twintig graad 11-leerders het die kursus, wat deur mnre. Robert Scott en Werner Olivier van BKB aangebied is, bygewoon. Die kursus is in die wolskuur aangebied en die kursusinhoud sluit die hantering, klassering, woltipes en bemarking in. Oakdale het groot dank vir BKB se betrokkenheid by landbou-onderrig oor baie jare heen.

Suiwelskool
Dertien graad 11-Landboubestuurspraktykleerders is vanjaar opgelei om suiwelboere te wees. Die opleiding het, soos oudergewoonte, oor twee tydperke plaasgevind. In Februarie vanjaar het mnr. Smiley Cronjé van Eco Lab die kursus aangebied. Spesialiste op elke gebied van suiwelboerdery het sy hand versterk en die seuns geleer van die grootmaak van kalwers, melkbeesvoeding, melkbeesteling en algemene bestuur. Altesaam sewe lesse is aangebied met verteenwoordigers vanuit verskeie areas van suiwelbeesbestuur.

In September het mnr. Robert Bosch (CRV XSEED) die KI-kursus in George, aangebied. Groot moeite is gedoen om vir die leerders genoegsame oefening te gee in die KI-proses by melkbeeste.

Graag bedank ons mnr. Smiley Cronjé vir sy entoesiasme en die koördinering van die kursus, sowel as mnr. Robert Bosch vir die moeite met ons seuns. Ander betrokkenes sluit in mnre. Pieter Steenkamp (boer), Willie Cronjé (Agribisi), Dawid van der Rijst (Lactalis), Christiaan Swart (Microbasics) en Hanno Pretorius (Hanno Pretorius Velddienste, Delaval).

Groentekursus
Die graad 10 LBP-manne het op 28 Februarie 2022 Klein Karoo Saadproduksie in Oudtshoorn besoek waar ons hartlik deur mnre. Nico Minnie en Dawid Malan ontvang is. Klein Karoo Saadproduksie se kundiges het die seuns deur hulle verskillende afdelings, naamlik saadontvangs, skoonmaakfasiliteite en laboratoriums geneem. Die seuns het ongelooflik geleer en is weer bewus gemaak hoe belangrik elke afdeling van saadproduksie, vanaf die aflaai van die saad deur die skoonmaakprosesse regdeur tot onder die mikroskoop is.

Op Dinsdag 26 September 2022 het Klein Karoo Saadproduksie ons graad 11 Lewenswetenskap en Landbouwetenskap-leerders vergesel met ‘n toer na een van hulle produseerders in Calitzdorp, sowel as hulle proefplaas waar seuns meer van saadproduksie geleer het.

Op 27 September 2022 het ons ook hulle weidingsproewe in George besoek, sowel as die Outeniqua-proefplaas waar seuns geleer is van die belangrikheid van die keuse, sowel as die bestuur van jou weidings.

Op 28 September 2022 besoek ons mnr. Dirkie van As se plaas waar seuns waardevolle lesings oor die nuutse Presisieboerdery-aspekte ontvang het deur sprekers van Technifarm, Constansia kunsmisasook Dirkie en Armand van As.

Geen kursus word aangebied nie.

Graad 8

2023

Lewensvaardigheidheid- en Landboubekendstellingskursusse (Mnr. G. Holtzhausen)

Die damespersoneel het boeliegedrag, sosiale media, etiket en die vernuf om knope aan te werk, met die seuns behandel.

Die gimnasiumpersoneel het basiese noodhulpvaardighede gedemonstreer.

Op die buiteplaas is lekker gelag toe die jong bulletjies ingebreek is en vir sekere Turke was dit die eerste keer dat hy trekker gery het. Skaap is gewerk en Kanola-ontleding is gedoen. Dankie aan mnr. Paul Pienaar en die buiteplaaspersoneel wat die leerders hiermee gehelp het.

By die melkstal is verse gespuit, kalwers se horings is gebrand en die algemene dagtake van ‘n melkery is aan die leerders deur verduideliking, asook deur van die take prakties te doen bekendgestel. Leerders verstaan nou dat die melk wat hulle daagliks in die eetsaal kry nie sommer net die druk van ‘n knoppie is nie, maar dat daar baie tyd en arbeid ingesit word om ‘n goeie produk op die tafel te sit. Baie dankie aan mnr. Hennie Uys en die melkstalpersoneel wat die leerders hier meer touwys gemaak het.

Motorveiligheid in terme van hoe om ‘n voertuig se band te ruil, was ook ‘n nuwe vaardigheid wat van die leerders aangeleer het.

Ons glo dat die graad 8-leerders waardevolle kennis opgedoen het waarby hulle baie baat sal vind.

2022

 • Lewensvaardigheidskursus
 • Motorveiligheid: hoe om bande van voertuie en sleepwaentjies om te ruil.
 • Hoe om ‘n elektriese kragprop te vervang.
 • Die damespersoneel het tafeletiket, netheid en kleredrag aangespreek.
 • Mnr. Holtzhausen het persoonlike higiëne aangespreek.
 • Die gimnasiumpersoneel het basiese noodhulpvaardighede gedemonstreer.
 • Mnr. Dixon het bietjie avontuur ingebring deur die maak van ‘n kettie en wip en die vaardighede kon hulle prakties in Donkerbos gaan toepas.
 • Onderleiding van die koshuis-kombuispersoneel het hulle afgevaardigde leerders leer deeg maak en het die seun die aand met hulle eie deeg stokbrood gemaak.
 • Baie dankie aan mnr. Henk Louwrens van Riversdal Toyota wat sy kennis rakende motor-veiligheid met die seuns gedeel het.

Ons glo dat ons leerders waardevolle kennis opgedoen het waarby hul baie sal baat.

Graad 9

2023

Jagkursus (Mnr. J. Van Niekerk)

Dit was ‘n baie suksesvolle kursus. Veertien seuns het ook die geleentheid gekry om aan ‘n springbokjag deel te neem. Ons bedank graag die aanbieder, mnr. Nico De Jager en borg, mnr. Willie Augustyn van Quenets vir hul bydrae. ‘n Spesiale dank aan mnr. Owen Poultney vir die beskikbaar stel van sy plaas.

2022

Jagkursus
Die kursus word jaarliks vir die graad 9-leerders aangebied en het vanaf 26 – 30 September gestrek. Mnr. Nico de Jager was die aanbieder. Maandag is gewy aan teorie, waartydens aandag aan alle fasette van jag behandel is. Dinsdag het die leerders almal met .22-gewere geskiet. Elke seun kon 30 oefenskote skiet. Woensdag het die leerders wat gaan jag hul eksamen afgelê. Die 13 leerders, wat nog nooit ‘n bok geskiet het nie, asook leerders wat moontlik nooit die geleentheid gaan hê om ‘n bok te skiet nie, het toe na Willowmore vertrek, waar daar op die plaas van mnr. Owen Poultny gejag is. Twaalf van die seuns het hul bokke geskiet.

Ons bedank graag die volgende persone:
Mnr. Nico de Jager vir die aanbieding en reëlings rondom die jagkursus.
Mnr. Willie Augustyn van Quenet’s Hunting & Fishing te Worcester.
Mnr. Owen Poultny vir die beskikbaarstelling van al sy geriewe op die plaas.
Mnre. Wilhelm Zietsman, André Wentzel, Wouter Marais, George Butler en Lee Butler vir hul bereidwilligheid om die leerders te help om hul eerste bok plat te trek.
Al die leerders het die kursus suksesvol afgelê en sal dus ‘n diploma ontvang.

Graad 10

2023

Agri-Weskaap (Mnr. B. Aucamp)

Vanjaar is die Agri-Weskaap vergaderingsprosedure-kursus aan 43 graad 10-Landbou-wetenskappe-leerders gedurende Februarie aangebied. Die leerders het meer oor die samestelling en werksaamhede van Agri-Weskaap en georganiseerde landbou geleer en waarom dit vir produsente belangrik is om deel van die struktuur te vorm.

Graag bedank ons mnr. Louis Wessels van Agri-Weskaap vir die interessante aanbieding van die kursus.

Biologiekamp (Mnr. P. Marais)

Sewentien graad 10-seuns wat Lewenswetenskappe as vak neem, het vanaf 19 tot 21 September 2023 die Biokamp te Grootvadersbosch, buite Heidelberg bygewoon. Die kamp is deur mee. Monica Vaccaro, met ondersteuning deur Lauriane Faraut, van die Landmark Foundation gelei.

Baie goeie leiding en ondersteuning is ook vanjaar deur die “Conservancy centre”, wat deel vorm van Grootvadersboch , gebied. Mnr. Bool Smuts het ook ‘n aanbieding met betrekking tot bewaringsboerdery en die beskerming van die biodiversiteit in die landbousektor gedoen. Seuns word geleer en touwys gemaak in natuurbewaring, herwinning, uitkenning van plant- en sleutelspesies in die ekosisteem en die stel van luiperdkameras, dit alles in die bewaringsgebied van Grootvadersbosch.

Aan afloop van die kamp is die seuns geëvalueer en het elk ‘n sertifikaat vir deelname vanaf die Landmark Foundation ontvang.

Ons bedank graag Cape Nature vir die gebruik van hul kampgeriewe te Grootvadersbosch, asook mnr. Bool Smuts en me. Monica Vaccaro van Landmark Foundation vir die aanbied van die kamp.

Vleisbeeskursus (Mnr. F. Fourie)

Ses-en-dertig leerders het die kursus bygewoon, waaronder vleisbeesbestuur, -voeding, siektes tot en met die slag en gradering van vleis, behandel is. Graag bedank ons mnre. Philip Terblanche (Saasveld), Nico Klinck (Voermol), dr. Albert van Zyl (veearts Heidelberg), Thinus Viljoen (LNR en Elsenburg toetsstasie), John-Charles Swart (Hessequa Abattoir & JC Slaghuis), AJ van Wyk (Vetkragga boerdery & Kweekkraal gasteplaas).  ‘n Groot dank aan mnr. Pieter van Wyk vir die beskikbaarstelling van Kweekkraal se netjiese konferensiegeriewe, asook die kraalfasiliteite en beeste van die plaas Vetterivier.

2022

Agri-Weskaap
Vanjaar is die Agri-Weskaap vergaderingsprosedures-kursus aan Oakdale se graad 10-Landbouwetenskappe-leerders aangebied. Hierdie kursus het in Februarie vanjaar plaasgevind en 40 leerders het dit bygewoon. Die leerders het meer geleer oor die samestelling en werksaamhede van Agri-Weskaap en georganiseerde landbou en presies waarom dit belangrik is vir produsente om deel te vorm van die struktuur.

Graag bedank ons mnr. Louis Wessels van Agri-Weskaap vir die interessante manier waarop hy die kursus vir die seuns aangebied het.

Vleisbeeskursus
Die Oakdale-Vleisbeeskursus vir graad 10-LBP-leerders, het vanjaar vanaf 27 – 29 September plaasgevind. Vier-en-dertig leerders het die kursus bygewoon. Die kursus is vanjaar op drie verskillende plekke aangebied.

Op 25 September 2022 is die teorie-lesings by die netjiese konferensiegeriewe op die plaas, Kweekkraal, van mnr. Pieter van Wyk, aangebied. Die middag se praktiese sessies is in die fantastiese kraalfasiliteite van die plaas Vetterivier, ook van mnr. Van Wyk, aangebied. Op 26 September 2022, is die teorie-lesings by die Hoër Landbouskool Oakdale voortgesit.

Die eerste dag van die kursus is hoofsaaklik op toepaslike praktiese hantering en versorging van vleisbeeste en die seleksies van `n vleisbeeskudde gebaseer, met betrekking tot die funksionele doeltreffendheid. Die Landbou Navorsingsraad het ook ‘n treffende illustrasie met betrekking tot die skandering van beeste, met behulp van moderne skandeerders, gelewer.

Die res van die kursus is gewy aan teoretiese aanbiedings, gebaseer op die ras-groepering, voeding, gradering, siektebeheer en bemarking van vleisbeeste. Op 27 September het die leerders ‘n teoretiese eksamen afgelê, wat die inhoud van die kursus effektief getoets het. Die kursus is deur goed gekwalifiseerde persone met baie kundigheid op die gebied van vleisbeesboerdery, aangebied.

Die volgende aanbieders was betrokke:
Bemarking van vleisbeeste: Mnr. A.J. van Wyk (Beesboer – Riversdal)
Bevordering en groepering van rasse: Mnr. Phillip Terblanche (Boer – Groot Brakrivier)
Seleksie en skandering van vleisbeeste: Mnr. Thinus Viljoen (LNR – Elsenburg)
Voeding van vleisbeeste: Mnr. Nico Klinck (Voermol)
Gradering van vleis: Mnr. Anton Swart (JC Slagtery en RPO)
Hantering van vleisbeeste en siektebeheer: Dr. Albert v Zyl, bekende veearts van Heidelberg.

Ons opregte dank aan elk van bogenoemde aanbieders.

Ons bedank ook graag vir mnre. A.J. en Pieter van Wyk asook me. Sandra van Wyk vir die beskikbaarstelling van hulle fasiliteite en die voorsiening van etes en versnaperinge op dag een van die kursus.

Finansiële Bestuurskursus
Standard Bank, en spesifiek hul landbou-afdeling, het ‘n unieke produk vir Oakdale ontwikkel. Die eerste kursus is vanjaar aangebied tussen 27 en 30 September vir die graad 10-Rekeningkundegroep.

Die kursus is ontwikkel deur mnr. Regardt Strauss van Standard Bank en hy het dit ook self aangebied. Die verskillende modules van die kursus sluit in: landboufinansiering en krediet, ontleding en interpretasie van besigheidsrisiko’s in landbou, interpretasie van finansiële risiko’s in landbou, kontantvloei en die begroting vir kontant en gelykbreek-analise. Die kursus is afgesluit met ‘n praktiese gevallestudie. Die Oakdale-bulle het dit baie leersaam gevind en daar word uitgesien na die opvolg van hierdie kursus aan die begin van 2023.

Graad 11

2023

Wolskool (Mnr. G. Liebenberg)

Die jaarlikse wolklasseringskursus gedurende Februarie en September is deur 28 graad 11- leerders bygewoon. Groot dank aan mnre. Robert Scott en Werner Olivier van BKB vir die aanbieding van die kursus. Graag bedank ons ook vir BKB vir jarelange betrokkenheid by die skool.

Suiwelskool (Mnr. B. Aucamp)

Dertien graad 11-Landboubestuurspraktyke-leerders is vanjaar as suiwelboere opgelei. Die opleiding het oor twee sessies gestrek. Gedurende Februarie het mnr. Smiley Cronjé van Eco Lab die kursus georganiseer. Suiwelspesialiste het die seuns in die grootmaak van kalwers, melkbees-voeding, -teling en algemene bestuur opgelei. Verder is daar aanvullende lesse aangebied.

Gedurende September het mnr. Robert Bosch (CRV XSEED) die KI-kursus in George aangebied. Moeite is gedoen om vir die leerders genoegsame oefening in die KI-proses by melkbeeste te bied.

Graag bedank ons mnr. Smiley Cronjé vir sy entoesiasme en die koördinering van die kursus, asook mnr. Robert Bosch vir die moeite met ons seuns. Aanbieders wat ook betrokke was, is mnre. Pieter Steenkamp (boer), Willie Cronjé (Agribisi), Dawid van der Rijst (Lactalis), Christiaan Swart (Microbasics) en Hanno Pretorius (Hanno Pretorius Velddienste, Delaval).

Groentekursus (Mnr. JB Naudé)

Die graad 11-Landboubestuurspraktyk leerders was bevoorreg om vanjaar weer deel van die groentekursus te kon wees. Die kursus word in presisieboerdery en saadproduksie verdeel.

Die presisieboerdery-kursus is deur mnre. Luks Odendal van Technifarm en Wynand Bronn van Constantia kunsmis op die plaas van mnr. Dirkie van As aangebied. Dit was ‘n waardevolle sessie waar seuns geleer het wat presisieboerdery behels, hoe om dit toe te pas en hoe die data wat ingesamel word deur boere benut word. Technifarm is ook verantwoordelik vir presisieboerdey op Oakdale Buiteplaas en seuns was ingelig oor wat alles daar gedoen word.

Ons het ‘n besoek aan Klein Karoo Saadproduksie se plaas, Besemkop buite Carlitzdorp, afgelê waar mnr. Nico Minnie sy kennis rondom saadproduksie met die seuns gedeel het. Daar kon die seuns sien hoe intense proewe en saadvermeerdering deur hulle gedoen word. Seuns is ook die geleentheid gebied om ‘n kommersiële wortel- en uieboer se lande te besoek.

Landbou Werkgewers Organisasie (LWO)

Vanjaar is die LWO-kursus weereens op Oakdale vir die graad 11-Landbouwetenskappe- leerders aangebied. Hierdie kursus het in Julie vanjaar plaasgevind en 37 leerders het dit bygewoon. Die seuns het geleer van arbeidswetgewing en die gebruik van dissiplinêre prosedures op plase. Die aanbieder het die lesings vir die leerders interessant gemaak deur hedendaagse voorbeelde van aktuele sake ter verduideliking te gebruik. Graag bedank ons mnr. Meyer Louw van die LWO vir die aanbieding van die kursus.

Finansiële Bestuurskursus (Mnr. P. Wessels)

Standard Bank, en spesifiek hul landbou-afdeling, het ‘n unieke produk vir Oakdale ontwikkel. Gedurende die eerste kwartaal is die kursus vir die graad 11’s en vanaf 20 tot 22 September is ‘n aangepaste kursus vir die graad 10-Rekeningkunde-groep aangebied.

Die kursus is ontwikkel deur mnr. Regardt Strauss van Standard Bank en hy het dit ook self aangebied. Die verskillende modules van die kursus sluit in: Landboufinansiering en krediet, ontleding en interpretasie van besigheidsrisiko’s in landbou, interpretasie van finansiële risiko’s in landbou, kontantvloei en die begroting vir kontant en gelykbreek-analise. Die kursus is afgesluit met ‘n praktiese gevallestudie. Die Oakdale-bulle het dit baie leersaam gevind en daar word uitgesien na nuwe ontwikkelings in hierdie kursus in 2024.

2022

Graad 11
Landbou Werkgewers Organisasie (LWO)
Vanjaar is die LWO-kursus op Oakdale vir die graad 11-Landbouwetenskappe leerders aangebied. Hierdie kursus het in Julie vanjaar plaasgevind en 38 leerders het dit bygewoon. Die seuns het geleer van arbeidswetgewing en die gebruik van dissiplinêre prosedures op plase. Die aanbieder het die lesings vir die leerders interessant gemaak deur voorbeelde van aktuele sake ter verduideliking te gebruik.

Graag bedank ons mnr. Abrie Bronkhorst van die LWO vir die kursus wat hy vir die seuns aangebied het.

Wolskool
Die jaarlikse wolskool is vanaf 8 tot 11 Februarie en 26 tot 29 September 2022 aangebied. Twintig graad 11-leerders het die kursus, wat deur mnre. Robert Scott en Werner Olivier van BKB aangebied is, bygewoon. Die kursus is in die wolskuur aangebied en die kursusinhoud sluit die hantering, klassering, woltipes en bemarking in. Oakdale het groot dank vir BKB se betrokkenheid by landbou-onderrig oor baie jare heen.

Suiwelskool
Dertien graad 11-Landboubestuurspraktykleerders is vanjaar opgelei om suiwelboere te wees. Die opleiding het, soos oudergewoonte, oor twee tydperke plaasgevind. In Februarie vanjaar het mnr. Smiley Cronjé van Eco Lab die kursus aangebied. Spesialiste op elke gebied van suiwelboerdery het sy hand versterk en die seuns geleer van die grootmaak van kalwers, melkbeesvoeding, melkbeesteling en algemene bestuur. Altesaam sewe lesse is aangebied met verteenwoordigers vanuit verskeie areas van suiwelbeesbestuur.

In September het mnr. Robert Bosch (CRV XSEED) die KI-kursus in George, aangebied. Groot moeite is gedoen om vir die leerders genoegsame oefening te gee in die KI-proses by melkbeeste.

Graag bedank ons mnr. Smiley Cronjé vir sy entoesiasme en die koördinering van die kursus, sowel as mnr. Robert Bosch vir die moeite met ons seuns. Ander betrokkenes sluit in mnre. Pieter Steenkamp (boer), Willie Cronjé (Agribisi), Dawid van der Rijst (Lactalis), Christiaan Swart (Microbasics) en Hanno Pretorius (Hanno Pretorius Velddienste, Delaval).

Groentekursus
Die graad 10 LBP-manne het op 28 Februarie 2022 Klein Karoo Saadproduksie in Oudtshoorn besoek waar ons hartlik deur mnre. Nico Minnie en Dawid Malan ontvang is. Klein Karoo Saadproduksie se kundiges het die seuns deur hulle verskillende afdelings, naamlik saadontvangs, skoonmaakfasiliteite en laboratoriums geneem. Die seuns het ongelooflik geleer en is weer bewus gemaak hoe belangrik elke afdeling van saadproduksie, vanaf die aflaai van die saad deur die skoonmaakprosesse regdeur tot onder die mikroskoop is.

Op Dinsdag 26 September 2022 het Klein Karoo Saadproduksie ons graad 11 Lewenswetenskap en Landbouwetenskap-leerders vergesel met ‘n toer na een van hulle produseerders in Calitzdorp, sowel as hulle proefplaas waar seuns meer van saadproduksie geleer het.

Op 27 September 2022 het ons ook hulle weidingsproewe in George besoek, sowel as die Outeniqua-proefplaas waar seuns geleer is van die belangrikheid van die keuse, sowel as die bestuur van jou weidings.

Op 28 September 2022 besoek ons mnr. Dirkie van As se plaas waar seuns waardevolle lesings oor die nuutse Presisieboerdery-aspekte ontvang het deur sprekers van Technifarm, Constansia kunsmisasook Dirkie en Armand van As.

Graad 12

Geen kursus word aangebied nie.