Afgesien van die gewone kurrikulum, bied die Hoër Landbouskool Oakdale ook drie landbouvakke aan, nl. Landbouwetenskap, Landboutegnologie en Landboubestuurspraktyk. Alle leerders in graad 10 – 12 is verplig om ten minste een tot ʼn maksimum van twee landbouvakke te neem.

Oakdale is bevoorreg om oor uiters goedopgeleide en bekwame onderwyspersoneel in die landboudepartement te beskik. Die skool maak gebruik van die plaas om opleiding te bied ten einde teorie en praktyk te kombineer. Privaat instansies tree in vennootskap met Oakdale op ten einde verskeie landboukursusse aan leerders aan te bied.

Oakdale is landwyd welbekend vir die hoë standaard en innovering in landbou-opleiding. Landbou-opleiding word gebied in die volgende bedryfsvertakkings: suiwel, vleisbeeste, skaap en wol, varke, volstruise, landerye, groente en vrugte.

LANDBOUKURSUSSE

Die Oakdale-leerders word aan verskeie kursusse blootgestel, addisioneel tot normale onderrig en opleiding. Alle kursusse word deur privaat instansies aangebied wat as vennote in die daarstelling van effektiewe opleiding optree.

Graad 9

 • Jagkursus

Graad 10

 • Vleisbeeskursus
 • Volstruiskursus

Graad 11

 • Skaap- en Wolkursus
 • Suiwel- en KI-kursus
 • Wild- en natuurlewebestuurskursus
 • Arbeidsverhoudingskursus
 • Kursus in georganiseerde landbou
 • Draadspankursus
 • Besproeiingskursus

Graad 12

 • Geen kursus word aangebied nie.
Volstruiskursus
Die volstruiskursus vir graad 10-leerders word deur Mosstrich aangebied en sluit slagting, verwerking, asook velgradering in.
Leerders is besig met finale afronding van die heining.
Die groep graad 10-leerders wat betrokke was by die draadspankursus aangebied deur Cape Gate.
Die Wolklasseringskursus is deur mnr. Robert Scott van BKB aangebied. Hierdie groep leerders het ʼn paar vagte wol geklasseer.
Thinus Linde besig om ʼn vag wol te klas.
Dr. Albert van Zyl, veearts wat die vleisbeeskursus aangebied het, saam met mnr. Pieter van Wyk en die graad 10-leerders.
Die graad 11-LWO-leerders saam met mnr. Jakkie Giani.
Marius Coetzee – met sy eerste springbok.
Jagkursus vir graad 9-leerders.