VISIE
Oakdale streef na uitnemende en
unieke vormingsgeleenthede.

MISSIE
Die doelgerigte ontwikkeling van die kind deur
ʼn selfstandige instelling wat klem lê
op alle ontwikkelingsterreine deur
optimale benutting van alle hulpbronne,
rolspelers, strukture, finansies en met die
inagneming van belangrike invloede om
sodoende uiteindelik lewensvaardighede
en waardes by die kind te skep en uit te
bou sodat hy in ‘n veranderende sosiale en
ekonomiese klimaat homself
kan handhaaf.