Riversdal is geleë in die hartjie van ʼn suiwelstreek. Die afdeling word bestuur deur die suiwelbestuurder, mnr. Hennie Uys. Die skool beskik oor sy eie geregistreerde Jersey-kudde. Die melkstal beskik oor die nuutste rekenaartoerusting ten einde effektiewe onderrig aan te bied.

Die suiwelafdeling is een van die skool se grootste bedryfsvertakkings wat ook effektief vir die aanbieding van relevante Landbou-opleiding aan ons leerders, benut word. Hier word o.a. opleiding aangebied in finansiële-, weiding- en kuddebestuur, kunsmatige inseminasie en vele meer.

Die suiwelafdeling melk tans oor die 405 koeie met ‘n stalgemiddeld van 19.6 liter per koei.
Statistiek :

Bottervet 4,32%
Proteïne 3,74%
Melkprys R6,86

Ons beleef ‘n baie moeilike landboujaar as gevolg van die droogte. Weiding is onder druk en daar kon nie genoeg hooi en pitbale vir die wintermaande gemaak word nie.
Ons mielieproduksie vir kuilvoer het egter positief gebly vir die tweede agtereenvolgende jaar deurdat meer as 70 ton/ha geproduseer is.

Die suiwelafdeling is egter ook onder druk as gevolg van die geweldige stygings in brandstof, kunsmis en kragvoer pryse. Die spilpunt gaan met addisionele 6 ha vergroot word om sodoende meer kuilvoer te produseer vir die wintermaande.