Vanjaar het die Tuine-projek van Oakdale se graad 9- en graad 10-Landboubestuurspraktyke leerders nuwe hoogtes bereik. Klein Karoo Saadproduksie was weereens betrokke by die projek onder leiding van mnr. Nico Minnie as projekbestuurder.

Daar is besluit om in 2023 beet, groenbone en wortels aan te plant. Elke leerder het sy saad en ‘n volledige handleiding ontvang oor die produksie van die groentesoorte. Mnr. Minnie het ook ‘n aanbieding gedoen oor die produksie van groente saam met Oakdale se Junior Landbouvereniging en so die leerders toegerus om ‘n suksesvolle produksieseisoen te handhaaf. Die leerders het, na afloop van die oes, self die groente gesorteer, afgeweeg en in sakkies verpak of in bossies gebind wat deur die skool se kantoor aan die publiek verkoop is.

Die kweekhuis is deur die graad 10-LBP-leerders gebruik om in die derde kwartaal, spinasie in te kweek. Hulle het ook verder geleer oor waardetoevoeging deur die plantjies te bind in bossies, as voorbereiding vir matriek LBP werk.

Graag word mnr. Nico Minnie van Klein Karoo Saadproduksie bedank vir die borg van saad en ander toerusting en vir die bystaan met vrae van ons seuns in die produksieproses.