Landbouopleiding lê klem op differensiasie met betrekking tot verskillende bedryfsvertakkinge, asook beklemtoning van moderne en effektiewe boerderypraktyke.

In hierdie vertakking word genoegsame weidings gevestig, maar ook kontantgewasse geplant. Die bekende deklaagbewerking of minimumbewerking word toegepas met betrekking tot behoorlike vogbewaring. Ten einde effektiewe opleiding te bied, word gars, koring, canola, korog en hawer gesaai. Leerders kry blootstelling met betrekking tot kontraktering, prysvorming, asook Safex-prysnotering.

Die Buiteplaas het in 2022 200 ha koring, 90 ha gars, 65 ha canola en 80 ha hawer geplant.