Oudskoliere kyk met dankbaarheid en trots terug na genotvolle jare op die Oakdale-kampus. Hulle kan met vertroue die toekoms van groei en vernuwing saam met hul alma mater instap.  Oakdalerskap plaas ʼn verantwoordelikheid op oud-Oakdalers om met ʼn toekomsvisie in vennootskap met die skool betrokke te raak in die strewe na uitnemendheid.

Die “my skool”- en “ons skool”-begrip is absoluut deel van elke oud-Oakdaler se verwysingsraamwerk.

Die skool beskik oor ‘n databasis (Alumnet) rakende oudskoliere en poog om gereeld inligting aan hulle deur te gee. Indien u as oudskolier nog nie op die databasis geregistreer is nie stuur assblief ‘n e-pos aan Sonja Holtzhauzen by oudskolier@oakdale.co.za of KLIEK HIER om self te registreer. Reüniegroepe word jaarliks by die skool ontvang. Matriekgroepe word aangemoedig om onderlinge kontak te behou.

Met die hulp en ondersteuning van oudskoliere kon die skool reeds verskeie projekte aanpak en suksesvol afhandel.  Die binnenshuise sportsentrum is ʼn sprekende voorbeeld van ‘n vennootskap tussen die skool en oudskoliere.

Tydens die 90-jarige feesvieringe van die Hoër Landbouskool Oakdale, is oudskoliere wat sover terug as 1950 in matriek was, hier op Oakdale verwelkom.

Die betrokkenheid van oudskoliere het sedert Donderdagaand tot die sukses van die Fees bygedra. Tydens die Oakdale-skouspel het nege oudleerders ʼn sangaand van hoogstaande gehalte aangebied. Die Oakdale-sangtalent oor verskillende jaargroepe heen het die gehoor van 120 mense op indrukwekkende wyse bekoor.

Dit was Saterdagaand tydens die oudskolierdinee opvallend met watter dissipline en respek hulle opgetree het toe sprekers aan die woord was. Staaltjies uit vervloë dae het opnuut bygedra tot die ryke tradisie van die skool en het Oakdale opnuut ʼn stukkie “nuwe” geskiedenis ontdek. Mnr. Danie Grundlingh (1956) was een van die leerders wat by die aanplanting van die pekanneutbome net agter die skool betrokke was.

ʼn Nuwe tendens by die jonger geslag is om met hulle oudskolier-oortrektrui en -das skoolgeleenthede by te woon.

Die sterk waardegedrewe kultuur op Oakdale bevorder respek en trots by die huidige leerders – dit waarmee oudleerders terugkeer “huis” toe.

Eenmaal ʼn Oakdaler, altyd ʼn Oakdaler!

Oakdale is Groot-skouspel

Oakdale-oudskoliere bekoor met sangtalent. Agter: v.l.n.r.: Herman Linde, Kobus van Wyk, Niel Rademan, Marco van der Berg, Steyn de Wet, Neil MacDonald. Voor: v.l.n.r.: Gerhard Karg, Emile Karg en Francois Vermaak.

Mooi herinneringe saam met manne van ouds!

Oom Danie Grundlingh was een van die leerders wat in 1952 die pekanneutbome op Oakdale geplant het. v.l.n.r.: Danie van Deventer (1956), Danie Grundlingh (1956) en Gawie Volschenk (1950).