Oudskoliere kyk met dankbaarheid en trots terug na genotvolle jare op die Oakdale-kampus. Hulle kan met vertroue die toekoms van groei en vernuwing saam met hul alma mater instap.  Oakdalerskap plaas ʼn verantwoordelikheid op oud-Oakdalers om met ʼn toekomsvisie in vennootskap met die skool betrokke te raak in die strewe na uitnemendheid.

Die “my skool”- en “ons skool”-begrip is absoluut deel van elke oud-Oakdaler se verwysingsraamwerk.

Die skool beskik oor ‘n databasis rakende oudskoliere en poog om gereeld inligting aan hulle deur te gee. Indien u as oudskolier nog nie op die databasis geregistreer is nie stuur assblief ‘n e-pos aan Marlene Carstens by bemarking@oakdale.co.za. Reüniegroepe word jaarliks by die skool ontvang. Matriekgroepe word aangemoedig om onderlinge kontak te behou.

Met die hulp en ondersteuning van oudskoliere kon die skool reeds verskeie projekte aanpak en suksesvol afhandel.  Die binnenshuise sportsentrum is ʼn sprekende voorbeeld van ‘n vennootskap tussen die skool en oudskoliere.  Die oudskoliere ondersteun die jaarlikse Akkerfees met oorgawe.

Die sterk waardegedrewe kultuur op Oakdale bevorder respek en trots by die huidige leerders – dit waarmee oudleerders terugkeer “huis” toe.

Eenmaal ʼn Oakdaler, altyd ʼn Oakdaler!

Die 1996- en 2001-matriekgroepe kuier saam met hulle wederhelftes en ook die toekomstige Bulletjies op die plaas.