Die uniekheid en andersheid van Oakdale is geleë in

 • ʼn hoë standaard van vormingsgeleenthede gebaseer op balans tussen akademie, sport, kultuur en geestelike waardes.
 • ʼn baie hoë standaard van dissipline.
 • ʼn karakter van tradisie en samehorigheid ondersteun deur die unieke koshuiskarakter van die skool.
 • vennootskap van ondersteuning tussen skool en ouergemeenskap.
 • die sosialisering met ʼn gesonde portuurgroep van integriteit, die daarstelling van ʼn veilige, netjiese en trotse omgewing, asook die samewerking met en ondersteuning deur ʼn verantwoordelike ouerkorps.

Die skool is baie sterk gebaseer op die volgende waardestelsel:

 • Respek
 • Integriteit
 • Geloof
 • Hoflikheid
 • Lojaliteit
 • Volharding
 • Nederigheid
 • Uitnemendheid