Jeugskou word as sportskoort op Oakdale aangebied en gee aan leerders die geleentheid om hul liefde vir diere, asook hanteringsvaardighede op tasbare wyse uit te stal. Leerders neem vanaf graad 8 deel aan Jeugskoukompetisies waarna hulle kan kwalifiseer vir die Wes-Kaapkampioenskappe. Die Wes-Kaap Jeugskouspan neem jaarliks aan die Nasionale Jeugskoukampioenskap deel. Oakdale-leerders skou in wol- en vleisskaap, suiwel- en vleisbeeste, asook Angoras. Oakdale is welbekend vir puik prestasies in jeugskou.