Die skool beskik tans oor ‘n Sussex stoet wat sy oorsprong van die Veeplaas Skoleprojek in 2016 gekry het. Ons is bevoorreg om die stoet te kon begin met hoë gehalte vroulike diere uit die volgende stoete:

Huntervlei (JRE), Vigorex (JS), Pothou (PSS), Eversar (CN), Faurzyl (TZ), Advocate (CC), Nacht Wacht (NW), Witkwas (NJB), Kyknou (KSS), Mountain Shadow (MS) en Platdrif (AJS).

Ons teeldoelwit is om groot, vrugbaar en geharde beeste te teel wat aanpasbaar is in enige streek. Ons is bevoorreg om met hierdie top diere te werk en te teel..

Die Buiteplaas presteer ook goed by Riversdal skou en vertoon die Opperste kampioen vleisbees en die ooi met die beste wol.

Gedurende graad 10 word opleiding in vleisbeeste gegee in die vak Landboubestuurspraktyk. Die leerders gebruik ook vleisbeeste om te hanteer tydens Jeugskou deelname.