ROL VAN OOV ONONTBEERLIK

Onder leiding van mevv. Magda Jackson (voorsitter), Karin Breytenbach (ondervoorsitter) en Sonet Vosloo (sekretaresse), het die OOV vanjaar groot hoogtes bereik.

Soos in die verlede het die Oakdale-OOV saam met ‘n gewillige ouerkorps opnuut hul belangrike rol met betrekking tot dienslewering en fondsinsameling bevestig. Die skool het groot waardering vir elke ouer wat as lid van die OOV tydens sportdae en feeste waardevolle diens lewer .

Rina Serfontein, sowaar nog! Die hoeveelste kilogram skyfies is dit?
Lynette Claassen, Magda Jackson (voorsitter van die OOV) en Mina Jacobs aan die werk.
Mariaan Uys, Nico Uys en Elri Strauss – nege pannekoekpanne, dit wil gedoen wees!
Johanna Keesch, Johanna van Reenen, Belinda Schreiber, Marietjie Nothnagel, Liesbet Pepler en Erica Kamver, gereed om die soettande in die gewilde coffee shoppe te trakteer.