OAKDALERS MAAK HUL HARTE OOP

Die Downsindroom-vereniging in die Wes-Kaap doen jaarliks met hul fietsry-vir-fondse-projek by Oakdale aan. Hulle word telkemale hartlik deur die Bulle ontvang en leerders oorhandig ‘n bydrae aan die vereniging. Hierdie bydrae kom algeheel uit die inisiatief van die leerders.

Verder toon die Oakdalers hul ondersteuning deur Oakdale’s Call uit volle bors te sing.

Die leerders en ʼn groep ouers, in samewerking met Riversdal Superspar, ontvang jaarliks die bejaardes van Ou Meule en Huis Jan Lange op Oakdale en trakteer hulle op heerlike verversings, sang, voordrag, verrassings en baie liefde. Die spesiale senior burgers is met die Oakdale-bus vervoer en met tradisionele Oakdale-gasvryheid ontvang. Die Oakdalers het geweldig baie respek vir die senior burgers, maar is ook dankbaar vir die bydraes wat hulle gelewer het vir die daarstelling van die huidige samelewing.

“Luister na bejaardes se raad – nie omdat hulle altyd reg is nie, maar omdat hulle meer lewenservaring het en ook die gevolge ken van die verkeerde keuses wat hulle gemaak het. Reeds daaruit leer ons graag,” aldus mnr. Latsky.

Die inwoners van Huis Jan Lange en Ou Meule het hul kuiertjie op Oakdale geniet en so ietsie van hul jongdae herleef. Die twee “jong girls” op die Harley Davidson is reg om die wêreld plat te ry en die twee jong manne in die Oakdale-rugbytruie kan moontlik spoedig vir die Oakdale-eerstespan uitdraf. Hul gesigte straal sprekend van ʼn blymoedige lewensuitkyk.