Die landbou-aard van die Hoër Landbouskool Oakdale vra verantwoordelikheid van ons om ʼn liefde vir landbou onder die Oakdalers te skep. Die betrokkenheid van die skool en sy leerders by georganiseerde landbou is uiters belangrik.

Die Junior Landbouvereniging beskik oor 426 lede (alle leerders) en funksioneer soos enige ander landbouvereniging. Normale vergaderings, bywoning van kongresse en landboudae bied aan leerders unieke blootstelling, asook leierskapsontwikkelingsgeleenthede.

null

Jan-Hendrik van Wyk

Voorsitter
null

Jurie Wessels

Ondervoorsitter
null

Gido van Eeden

null

Bertus de Bod

null

Stephan Reuter

null

Willem Odendal