Die landbou-aard van die Hoër Landbouskool Oakdale vra verantwoordelikheid van ons om ʼn liefde vir landbou onder die Oakdalers te skep. Die betrokkenheid van die skool en sy leerders by georganiseerde landbou is uiters belangrik.

Al die leerders van die Hoër Landbouskool Oakdale is lede van die Junior Landbouvereniging en die vereniging funksioneer soos enige ander landbouvereniging. Normale vergaderings, bywoning van kongresse en landboudae bied aan leerders unieke blootstelling, asook leierskapsontwikkelingsgeleenthede.

null

Christie van Greunen

Voorsitter
null

JH Terblanche

Ondervoorsitter
null

Johan Dürr

null

Charles Botes

null

Gert De Wet

null

Jovan Simon