Die landbou-aard van die Hoër Landbouskool Oakdale vra verantwoordelikheid van ons om ʼn liefde vir landbou onder die Oakdalers te skep. Die betrokkenheid van die skool en sy leerders by georganiseerde landbou is uiters belangrik.

Al die leerders van die Hoër Landbouskool Oakdale is lede van die Junior Landbouvereniging en die vereniging funksioneer soos enige ander landbouvereniging. Normale vergaderings, bywoning van kongresse en landboudae bied aan leerders unieke blootstelling, asook leierskapsontwikkelingsgeleenthede.

null

Schutte Müller

Voorsitter
null

Jan Fick

Ondervoorsitter & Graan
null

Rohan Barry

Vleisbees
null

Albert Steyn

Skaap
null

Corné Muller

Suiwel
null

Marcel Orffer

Vrugte