Die landbou-aard van die Hoër Landbouskool Oakdale vra verantwoordelikheid van ons om ʼn liefde vir landbou onder die Oakdalers te skep. Die betrokkenheid van die skool en sy leerders by georganiseerde landbou is uiters belangrik.

Die Junior Landbouvereniging beskik oor 453 lede (alle leerders) en funksioneer soos enige ander landbouvereniging. Normale vergaderings, bywoning van kongresse en landboudae bied aan leerders unieke blootstelling, asook leierskapsontwikkelingsgeleenthede.

null

Jan-Hendrik Schoeman

Voorsitter
null

Gabri Volschenk

Ondervoorsitter
null

Regardt Erasmus

null

Dirk Janse van Vuuren

null

Robert Scott

null

Daniël van Niekerk