Die skool beskik oor ʼn rekenaarlokaal wat aangewend word om Rekenaartegnologie, asook rekenaarvaardighede, vir gr. 8- en 9-leerders aan te leer.

Die Rekenaarsentrum is ʼn groot lokaal wat 40 rekenaars tot beskikking van ons leerders stel vir die voltooiing van werksopdragte en take in verskillende vakrigtings. Die lokaal beskik oor moderne tegnologie, asook internet-fasiliteite. Leerders maak per afspraak gedurende namiddae gebruik van die lokaal. Leerders mag ook hul eie skootrekenaar aanhou om gedurende studietye aan hul werksopdragte te werk.