Die skool beskik oor ʼn merino-kudde. Twee kursusse word deur BKB aan graad 11-leerders aangebied in die sortering en klassering van wol. Die skaapafdeling bly een van die kern-boerderyafdelings van die skool. Oakdale-leerders hanteer ook die skape tydens Jeugskou-deelname.