Die skool beskik oor ʼn merino-kudde.

Die skape doen uitstekend met ‘n speensyfer van 156 % (426 ooie, 666 lammers). Die nuwe lamhokstelsel het sonder twyfel tot hierdie hoë syfers bygedra. Die laparoskopiese inseminasie van ooie verseker ‘n homogene groep lammers en ‘n kort lamseisoen, maar nog te meer stel dit ons in staat om van die beste ramme in die bedryf te gebruik en vinnig geneties te vorder.

Tydens die Nasionale Merino Kampioenskappe wat plaasgevind het by Nampo Kaap het ons goed presteer en word aangewys as die vertoner met die tweede meeste punte by die skou. Hier lewer ons 3 kampioene asook die reserwe in die 3 klasse op.

Die sukses op Buiteplaas is sleg moontlik deur rolspelers en kundiges in die bedryf wat bydra tot ons sukses op die plaas.Twee kursusse word deur BKB aan graad 11-leerders aangebied in die sortering en klassering van wol. Die skaapafdeling bly een van die kern-boerderyafdelings van die skool. Oakdale-leerders hanteer ook die skape tydens Jeugskou-deelname.